VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SÍTĚ PŘIDRUŽENÝCH ŠKOL UNESCO V LITOVLI

Ve dnech 20. a 21. září 2021 se v Litovli uskutečnilo 27. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Zasedání je příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací mezi jednotlivými členy Sítě, vyhodnocení činnosti členských škol a projednání priorit na následující období.

Zasedání se uskutečnilo v prostorách Městského klubu Litovel, přičemž organizátorem bylo Gymnázium Jana Opletala v Litovli za podpory města Litovel, Olomouckého kraje a Sekretariátu České komise pro UNESCO. Zástupci 52 členů Sítě přidružených škol UNESCO měli po dva dny možnost vyslechnout tematické přednášky, které je mají inspirovat pro realizaci aktivit v rámci Témat týdne škol UNESCO. V již probíhajícím školním roce si tak školy připomenou Světový den výživy (16.října) spolu s Mezinárodním dnem povědomí o plýtvání potravinami (29. září), Světový den svobody tisku (3. května) a 100.výročí R.U.R. Karla Čapka ve spojení s tématem umělé inteligence. Tradiční součástí zasedání byla vlastní prezentace škol s důrazem na aktivity s žáky a studenty spojené s Tématy týdne škol UNESCO v uplynulém školním roce. Přítomní mohli shlédnout velmi pestré pojetí Mezinárodního dne dobrovolnictví (5.12.), Mezinárodního dne biodiverzity (22.5.) i připomenutí 75. výročí založení OSN.

Součástí zasedání byl i doprovodný program. Účastníci se seznámili se specifiky  fortového systému v Olomouci a jeden z těchto fortů si mohli prohlédnout. Dále navštívili historické jádro města Litovle a hostitelskou školu, kde nechybělo vystoupení místního pěveckého sboru Palora.

Česká republika (resp. její právní předchůdkyně ČSSR) se do celosvětového projektu Sítě přidružených škol UNESCO zapojila již v roce 1966. V současnosti je jejím členem 52 základních, základních uměleckých, středních, středních odborných a vyšších odborných škol v ČR.  Nejvyšší řídícím orgánem sítě je Valné shromáždění, které se koná jednou ročně a účastní se ho zástupci všech škol sdružených v Síti přidružených škol UNESCO v České republice. Úlohu národního koordinátora Sítě plní Sekretariát České komise pro UNESCO.