zs-unesco_uherske_hradiste

Projekt Z místa, kde žijeme

Žáci Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti se se zapojili do 8. ročníku projektu Z místa, kde žijeme. Cílem projektu je pátrání žáků po osudech lidí, do jejichž životů dramaticky zasáhla zvůle komunistického režimu. Tématem letošního ročníku je paměť roku 1948. Ve dnech 15. až 16. února 2018 proběhl v Praze úvodní seminář pro všechny zúčastněné školní týmy. Školu zastupovaly[…]

holocaust-remembrance-day-2018-cover-image-c-memorial_de_la_shoah_1

Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Dne 27. ledna si na paměť osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi – Březince připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. UNESCO každoročně využívá této příležitosti k připomenutí genocidy spáchané na židovském obyvatelstvu a jiných nacistických zločinů, a zároveň potvrzuje svůj závazek podporovat vzdělávání o holocaustu a boj proti rasismu[…]

1031867_964215_rytirska

Zasedání Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO v ČR

Dne 23. listopadu 2017 se uskutečnilo první zasedání nového Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, který vzešel z voleb uskutečněných během 23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Prvním bodem programu byly volby předsedy a místopředsedy. Předsedou Koordinačního týmu na období 2017 až 2020 byl zvolen Mgr. Petr Šimíček z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě,[…]

gymnazium_olgy_havlove

Studentská konference „Ostrava v neklidném XX. století“

Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě uspořádalo ve dnech 15. a 16. listopadu 2017 již XIV. dvoudenní středoškolskou studentskou konferenci, která byla letos zakomponována do oslav 750. výročí první zmínky o Ostravě. Konference byla věnována památce významných osobností, se kterými škola celá léta spolupracovala: historikovi prof. M. Borákovi a ředitelce Archivu města Ostravy dr. B. Przybylové. Konference[…]