world-environment-2

Výzva UNEP ke Světovému dni životního prostředí

5. červen je Světovým dnem životního prostředí. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) při této příležitosti vyzval školy k tomu, aby uspořádaly dle možností výuku v přírodě tak, aby bylo naplněno letošní motto „propojeni s přírodou“. Více informací o světovém dni i letošním mottu lze nalézt na webových stránkách: http://worldenvironmentday.global/ Dokumenty ke stažení: un-environment

policejni_skola

Studentská konference „Hrdinové druhého odboje“

V květnu a červnu letošního roku si česká veřejnost připomíná 75. výročí operace Anthropoid a následného období tzv. heydrichiády. Vyjma „oficiálních“ a velkých připomínkových akcí pořádaných paměťovými institucemi se letošní jubileum stalo podnětem také pro řadu komornějších, leč rovněž důležitých iniciativ. K těm patřila i konference s názvem Hrdinové druhého odboje, která proběhla ve středu 10. května na[…]

cultural-diversity

Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj

21. květen je Světovým dnem kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj. Generální ředitelka UNESCO Irina Boková při této příležitosti vydala sdělení, ve kterém připomíná socioekonomický význam kultury a společenský význam kulturní rozmanitosti s odkazem na Agendu OSN 2030 pro udržitelný rozvoj. Irina Boková rovněž upozorňuje na násilí namířené proti kulturním menšinám, jehož důsledkem je ničení[…]

psjg

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové v přírodní památce Na Plachtě

V sobotu 22. dubna 2017, kdy celý svět slaví Mezinárodní den Země, proběhla tradiční ekologická brigáda Na Plachtě. První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové je spoluorganizátorem této pravidelné akce. Počasí bylo typicky aprílové s vydatným deštěm a větrem. Ani tyto nepříznivé podmínky však neodradily nejvytrvalejší studenty, aby pomohli tamní přírodě. Odstraňovali náletové dřeviny, hrabali „stařinu“,[…]

courier-stamp

UNESCO Courier je zpět!

Letos bylo obnoveno vydávání informačního časopisu UNESCO „UNESCO Courier“. Jeho nové číslo v elektronické podobě je možné stáhnout zde: http://en.unesco.org/courier