zs-unesco_uherske_hradiste

Aktuality ze Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti

Dne 10. ledna 2017 proběhl na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti „Den jazyků“, kdy se školní prostory proměnily v několik stanovišť, na kterých žáci plnily jednotlivé úkoly. Prostřednictvím těchto aktivit žáci prokazovali své znalosti v anglickém, německém, španělském, francouzském nebo ruském jazyce. Pro žáky pátých tříd pak tento den představoval inspiraci k rozhodnutí, jaký druhý cizí jazyk si[…]

konf_2016

Studentská konference o životních volbách ve zlomových okamžicích dějin 20. století

Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě – Porubě uspořádalo ve dnech 1.- 2. 12. 2016 již XIII. dvoudenní středoškolskou studentskou konferenci, která nabídla reflexi minulosti ale také zamyšlení nad aktuálními výzvami současnosti. Akci spoluorganizoval spolek PANT s podporou ministerstva školství. Dvoudenní studentská konference byla jednou z aktivit projektu Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin[…]

obrazek-1

Mentoringový program pro středoškolačky

Během zasedání Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku České komise pro UNESCO konaného dne 25. listopadu 2016 byl Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR prezentován Mentoringový program pro středoškolačky, jehož cílem je podpořit dívky ve volbě studia technických oborů a zvýšit tak dlouhodobě nízký počet žen v těchto oborech, zejména[…]

unesco-headquarters

Soutěž UNESCO „Opening hearts and minds to refugees“

Sekretariát UNESCO vyhlásil výzvu k zapojení se do soutěže „Opening hearts and minds to refugees“ (Otevření srdce a mysli pro uprchlíky), která se koná v rámci prioritního tématu globálního občanského vzdělávání, jehož cílem je zvýšit povědomí dětí a mladých lidí o právech uprchlíků a podpořit kulturu vzájemného soužití a mezinárodního porozumění na základě respektu ke kulturní[…]

logo_sustainable-tourism_41

Téma Týdne škol UNESCO pro školní rok 2016/2017

Valné shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO podle čl. 5 odst. 4 Charty České sítě přidružených škol UNESCO na svém zasedání konaném dne 26. září 2016 v Chebu schválilo téma „udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj“ jako téma Týdne škol UNESCO pro školní rok 2016/2017. Rok 2017 byl vyhlášen Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj na[…]