sdg

Výtvarná soutěž Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výtvarnou soutěž „Svět v roce 2030? Jak mohu já sám přispět k proměně světa v roce 2030?“, která je určena žákům a studentům základních a středních škol České sítě přidružených škol UNESCO. Soutěží se ve dvou kategoriích: I. kategorie – základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – požaduje se výtvarná[…]

logo-dofe

Školení o programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Vzdělávací program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE – The Duke of Edinburgh Award) nabízí učitelům, pedagogům volného času, dobrovolníkům i rodičům školení, během kterých získají potřebné znalosti a dovednosti pro úlohu vedoucího skupiny a koordinátora místního centra DofE. Účastníci se seznámí s historií, filozofií a strukturou DofE a také s jeho mezinárodním rozměrem. Dozví[…]

1031867_964215_rytirska

Nový předseda České komise pro UNESCO

Dne 1. února 2017 se funkce ujal nový předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, Ph.D., který byl jmenován ministrem zahraničních věcí v souladu s čl. VI Statutu České komise pro UNESCO. Prof. Štech vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, byl dlouholetým vedoucím katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech[…]

cirkevni-gymnazium

Přednáška o UNESCO na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře

Dne 30. ledna 2017 se na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře uskutečnila přednáška vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO Radky Bordes o činnosti UNESCO. Ve dvou blocích se přednášky zúčastnili studenti primy až tercie a kvarty až sexty. Důraz byl kladen zejména na oblast hmotného i nehmotného kulturního dědictví a na jeho ochranu. Studenti v diskusi[…]