1031867_964215_rytirska

Nový předseda České komise pro UNESCO

Dne 1. února 2017 se funkce ujal nový předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, Ph.D., který byl jmenován ministrem zahraničních věcí v souladu s čl. VI Statutu České komise pro UNESCO. Prof. Štech vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, byl dlouholetým vedoucím katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech[…]

cirkevni-gymnazium

Přednáška o UNESCO na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře

Dne 30. ledna 2017 se na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře uskutečnila přednáška vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO Radky Bordes o činnosti UNESCO. Ve dvou blocích se přednášky zúčastnili studenti primy až tercie a kvarty až sexty. Důraz byl kladen zejména na oblast hmotného i nehmotného kulturního dědictví a na jeho ochranu. Studenti v diskusi[…]

pinkasova-synagoga-napisy

Mezinárodní den památky obětí holocaustu

27. leden je Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu, kdy si připomínáme osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi – Březince v roce 1945. UNESCO každoročně využívá této příležitosti k připomenutí genocidy spáchané na židovském obyvatelstvu a jiných nacistických zločinů a zároveň potvrzuje svůj závazek podporovat vzdělávání o holocaustu a boj proti rasismu a antisemitismu. V roce 2017 je stěžejním[…]

esd

UNESCO-japonská cena ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj

UNESCO vyhlašuje třetí ročník UNESCO-japonské ceny ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj, jejímž cílem je ocenit významné počiny jednotlivců, institucí a organizací (včetně nevládních organizací) dosažené v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Ceny byly poprvé uděleny v roce 2015. V roce 2016 putovaly do Kamerunu, Japonska a Velké Británie. Kandidáti na tuto cenu by měli svou činností významně přispět[…]

marieterezie

Výtvarná soutěž „Za časů české královny Marie Terezie“

Národní pedagogické muzeum a knihovny J. A. Komenského vyhlašuje výtvarnou soutěž k 300. výročí narození české královny Marie Terezie pod názvem „Za časů české královny Marie Terezie“, která se koná pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. Soutěž je určena dětem a mladým lidem od 6 do 19 let věku. Jedná se o[…]