Mezinárodní sklářské sympozium a oslavy 20. výročí založení školní ateliérové huti na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí

Ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Valašské Meziříčí bude probíhat od 20. do 23. 9. 2021 vzdělávací aktivita a mezinárodní setkání projektu ERASMUS+ „Od antiky k moderně – materiály, technologie a uchovávání kulturního dědictví“ současně s Mezinárodním sklářským sympoziem GSVM 2020. Představí se partnerské organizace z Rumunska a Bulharska, a řada odborníků z oblasti umění a historie. Po celý týden budou probíhat přednášky a prezentace nejen teoretiků, ale i světově uznávaných výtvarníků, kteří budou předvádět svou autorskou tvorbu ve školní ateliérové huti. Celá akce bude zahájena v pondělí 20. září v 9:00 oslavami 20. výročí založení školní ateliérové huti při SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí. Den otevřených dveří proběhne od 13:00 do 18:00 hodin.

Akce proběhne pod záštitou české komise pro UNESCO, hejtmana Zlínského kraje a starosty města Valašského Meziříčí a je spolufinancována z programu Evropské unie Erasmus+.

Tisková zpráva školy: sklarskaskola-valmez_tz-final