Jak se stát členem

Členem Sítě přidružených škol UNESCO se může stát jakákoliv mateřská, základní, základní umělecká, střední, střední odborná a vyšší odborná škola v České republice.

Škola, která má zájem stát se členem, předloží Sekretariátu České komise pro UNESCO, který plní úlohu národního koordinátora Sítě přidružených škol UNESCO, návrh dlouhodobého víceoborového projektu. Tento projekt by měl být koncipován v rámci jednoho nebo více prioritních témat: (1) světové problémy a úloha systému OSN, (2) lidská práva, demokracie a tolerance, (3) mezikulturní vzdělávání a světové dědictví, (4) životní prostředí a udržitelný rozvoj. Projekt byl měl být zohledněn ve školním vzdělávacím programu. Národní koordinátor a Koordinační tým České sítě přidružených škol UNESCO projekt posoudí a rozhodnou o tom, zda může škola předložit přihlášku.

Přijetím přihlášky národním koordinátorem se škola dostává na tzv. čekací listinu. Již v této době může plnit některé základní povinnosti, které vyplývají z Charty Sítě přidružených škol UNESCO v ČR (tj. pořádat akce v rámci víceoborového projektu, pořádat akce v rámci Týdne škol UNESCO, předkládat výroční zprávy).

Jakmile se uvolní místo, je škola vyzvána, aby svůj projekt prezentovala na zasedání Koordinačního týmu, který následně doporučí (nebo nedoporučí) přijetí školy do Sítě přidružených škol UNESCO, o čemž ve výsledku rozhoduje valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR během svého výročního zasedání.

Přijetí školy do celosvětové Sítě přidružených škol UNESCO (UNESCO Associated Schools Network) je potvrzováno certifikátem vydaným generálním ředitelem UNESCO.

Dokumenty ke stažení:

– Přihláška do sítě ASPnet