Kontakty

PhDr. František MED, vedoucí tajemník České komise pro UNESCO
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
PhDr. Lucie MICHEL LEKEŠOVÁ, PhD., tajemnice České komise pro UNESCO/národní koordinátorka ASPnet
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
tel: +420 224 182 716
e-mail: unesco@mzv.gov.cz


Mgr. Václav Pražák, předseda Koordinačního týmu a zástupce Sítě přidružených škol UNESCO v ČR
Gymnázium Třeboň
Na Sadech 308 379 26 Třeboň

 

 

fb-art logo_lvicek
asp
Česká komise pro UNESCO Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Sítě přidružených škol UNESCO