akademie9

Akademie řemesel Praha třikrát první místo v mezinárodní soutěži řemesel SKILL 2019

Třikrát první místo na mezinárodní soutěži SKILL pro Akademii řemesel Praha – SŠT Ve dnech 17. 9. – 19. 9. 2019 proběhla ve Vysokém Mýtě již devátá mezinárodní soutěž řemesel SKILL 2019. Tak jako minulý rok se Akademie řemesel Praha – SŠT účastnila soutěže v následujících oborech: zednické práce, montér suchých staveb a obkladač. Za[…]

akademie4

Konference k projektu AlterDrive na Akademii řemesel Praha – SŠT

Mezinárodní konference „Aspekty fungování moderního automobilového průmyslu a odborné přípravy v Evropě“ pořádaná dne 17. září 2019 v budově Akademie řemesel Praha – Střední školy technické k projektu AlterDrive řešila průnik ožehavého celosvětového tématu – automobilový průmysl je jedním z nejsilnějších znečišťovatelů životního prostředí – s obsahem odborného vzdělávání. Některá řešení alternativních pohonů aut se[…]

sdg12

Německá škola v Praze – mezioborový projekt zaměřený na odpovědnou výrobu a spotřebu

Německá škola v Praze se v uplynulém školním roce zaměřila v rámci svého mezioborového projektu na odpovědnou výrobu a spotřebu. Mezioborový projekt je mimo témat Týdne škol UNESCO další aktivitou Sítě přidružených škol, který má vycházet z prioritních oblastí vzdělávání UNESCO, v tomto případě udržitelného rozvoje a udržitelného životního stylu. Zároveň odpovídá i Cíli udržitelného[…]

m_sofie_3

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí vystavuje v Sofii

Bulharské hlavní město Sofia hostí již podruhé Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou Valašské Meziříčí, jež se zde při příležitosti 75. výročí svého založení prezentuje výstavou sestávající ze „zlatého fondu školy“ a mapující deset let školních projektů v rámci působení v síti ASPnet UNESCO v ČR. K vidění je na 100 uměleckých plastik zhotovených ze skla, skleněné a[…]

znojmo_spolecna_web_skoly-unesco1

Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO ve Znojmě

Ve dnech 23. a 24. září 2019 se ve Znojmě uskutečnilo 25. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Zasedání je příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací mezi jednotlivými členy Sítě, vyhodnocení činnosti členských škol a projednání priorit na následující období. Zasedání se uskutečnilo v prostorách Louckého kláštera, přičemž organizátorem byla ZŠ JUDr. Josefa[…]

ilustracni-foto_masopust

Evropský rok kulturního dědictví: výzva k vyplnění dotazníku a účasti na výukovém semináři ve Vídni

V průběhu srpna bylo ústředím UNESCO v Paříži spuštěno dotazníkové šetření zkoumající stav výuky nehmotného kulturního dědictví v členských státech EU. Studie je součástí společného projektu mezi EU a UNESCO, jejímž cílem je popularizovat pojem nehmotného kulturního dědictví a to prostřednictvím začlenění tohoto tématu do výuky a jeho dalším prohlubováním. Dotazník je určen učitelům základních[…]