2023_unesco_ov_29_rocnik_08

29. Valné shromáždění přidružených škol

Ve dnech 25. a 26. září 2023 se v Ostravě uskutečnilo 29. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR.  Cílem této každoroční akce je vyhodnocení činnosti členských škol za uplynulý školní rok, projednání priorit na následující období a také vzájemná výměna zkušeností a informací. Organizátorem zasedání, v němž se sešli zástupci Sítě, která zahrnuje 53[…]