bez-nazvu

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SÍTĚ PŘIDRUŽENÝCH ŠKOL UNESCO V LITOVLI

Ve dnech 20. a 21. září 2021 se v Litovli uskutečnilo 27. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Zasedání je příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací mezi jednotlivými členy Sítě, vyhodnocení činnosti členských škol a projednání priorit na následující období. Zasedání se uskutečnilo v prostorách Městského klubu Litovel, přičemž organizátorem bylo Gymnázium Jana[…]