znojmo_spolecna_web_skoly-unesco1

Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO ve Znojmě

Ve dnech 23. a 24. září 2019 se ve Znojmě uskutečnilo 25. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Zasedání je příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací mezi jednotlivými členy Sítě, vyhodnocení činnosti členských škol a projednání priorit na následující období. Zasedání se uskutečnilo v prostorách Louckého kláštera, přičemž organizátorem byla ZŠ JUDr. Josefa[…]

ilustracni-foto_masopust

Evropský rok kulturního dědictví: výzva k vyplnění dotazníku a účasti na výukovém semináři ve Vídni

V průběhu srpna bylo ústředím UNESCO v Paříži spuštěno dotazníkové šetření zkoumající stav výuky nehmotného kulturního dědictví v členských státech EU. Studie je součástí společného projektu mezi EU a UNESCO, jejímž cílem je popularizovat pojem nehmotného kulturního dědictví a to prostřednictvím začlenění tohoto tématu do výuky a jeho dalším prohlubováním. Dotazník je určen učitelům základních[…]

skupinova_web

Pokračování spolupráce mezi Církevním gymnáziem v Kutné Hoře a I. E. S. Andreu Sempere ve španělském Alcoy, členy Sítě přidružených škol UNESCO

Po zahájení projektu Erasmu+ v oblasti udržitelného cestovního ruchu navštívili žáci Církevního gymnázia v Kutné Hoře své španělské partnery ve městě Alcoy. Během svého pobytu mezi 16. – 22. červnem 2019 společně pracovali na tvorbě tras udržitelného cestovního ruchu v obou partnerských městech a jejich okolí nebo na nahrávání audio příspěvků s místními pověstmi.  Zároveň[…]