ACADEMIA MERCURII v Náchodě a ERASMUS+

ACADEMIA MERCURII, soukromá střední škola, s.r.o. v Náchodě, odstartovala nový projekt ERASMUS+ s názvem „Rozvoj kompetencí učitelů – klíč k evropské škole 21. století“. Cílem tohoto projektu je zapojení školy do mezinárodní spolupráce v oblasti vysílání žáků na pracovní stáže do zahraničí tak, aby studenti zvýšili svoji konkurenceschopnost na evropském trhu práce. V první fázi se projekt zaměřuje na zvýšení jazykových a metodických kompetencí vyučujících. V roce 2023 se dva učitelé zúčastnili metodických kurzů a tři vyučující stínování na bilingvním gymnáziu v Madridu. Metodický kurz Project Based Learning, který se konal v irském Dublinu, se zaměřoval na zvýšení kompetencí studentů v oblasti řešení problémů, jejich komunikačních schopností a využívání IT technologií. Druhý metodický kurz Advanced Digital Technology in the Classroom se konal v hlavním městě Malty Vallettě. Cílem kurzu bylo aktualizovat vědomosti učitele v oblasti e-learningu tak, aby uměl maximálně využívat  potenciál svých studentů v oblasti IT a stal se tak prostředkem k nejlepším vzdělávacím výsledkům.

dj-dublin hlavni-vstup-1 is-malta

V roce 2023 se uskutečnila i druhá část projektu ERASMUS+, kterou bylo stínování ve španělské střední škole IES JOAQUIN TURINA v Madridu. Tři učitelé cizích jazyků, vyučující anglický jazyk a španělský jazyk, chodili na náslechy výuky cizích jazyků, ale také do výuky předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Toto bilingvní gymnázium má s výukou v anglickém jazyce mnohaleté zkušenosti a 90 % studentů společně s dosaženou maturitou získává na konci svého studia také certifikát zkoušky Cambridge buď na úrovni B2 nebo C1. Tato zkušenost byla pro školu ACADEMIA MERCURII klíčová nejen z důvodu zvýšení kompetencí učitelů při výuce cizích jazyků, ale také proto, že se škola chystá od příštího školního roku realizovat zkoušky Cambridge přímo ve své škole.

vstup

V roce 2024 o letních prázdninách se bude realizovat 2. část projektu, kdy se další učitelé zúčastní jazykových nebo metodických kurzů v Irsku či Španělsku.