m_sofie_3

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí vystavuje v Sofii

Bulharské hlavní město Sofia hostí již podruhé Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou Valašské Meziříčí, jež se zde při příležitosti 75. výročí svého založení prezentuje výstavou sestávající ze „zlatého fondu školy“ a mapující deset let školních projektů v rámci působení v síti ASPnet UNESCO v ČR. K vidění je na 100 uměleckých plastik zhotovených ze skla, skleněné a[…]

znojmo_spolecna_web_skoly-unesco1

Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO ve Znojmě

Ve dnech 23. a 24. září 2019 se ve Znojmě uskutečnilo 25. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Zasedání je příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací mezi jednotlivými členy Sítě, vyhodnocení činnosti členských škol a projednání priorit na následující období. Zasedání se uskutečnilo v prostorách Louckého kláštera, přičemž organizátorem byla ZŠ JUDr. Josefa[…]

ilustracni-foto_masopust

Evropský rok kulturního dědictví: výzva k vyplnění dotazníku a účasti na výukovém semináři ve Vídni

V průběhu srpna bylo ústředím UNESCO v Paříži spuštěno dotazníkové šetření zkoumající stav výuky nehmotného kulturního dědictví v členských státech EU. Studie je součástí společného projektu mezi EU a UNESCO, jejímž cílem je popularizovat pojem nehmotného kulturního dědictví a to prostřednictvím začlenění tohoto tématu do výuky a jeho dalším prohlubováním. Dotazník je určen učitelům základních[…]