Aktuality z Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně

I v letošním školním roce zorganizovala Albrechtova SŠ několik aktivit souvisejících s vyhlášenými tématy pro Týden škol UNESCO. Škola si vybrala dvě témata, a to 200. výročí Bedřicha Smetany a téma Voda. Do realizace aktivit se zapojilo velké množství studentů napříč téměř všemi obory.

Výročí Bedřicha Smetany

Vybraní studenti školy se v květnu 2024 zapojili do výtvarné soutěže „Můj Bedřich Smetana“, vyhlášené Sekretariátem České komise pro UNESCO. Tato soutěž byla určena členským školám Sítě přidružených škol UNESCO v České republice a připomínala 200. výročí narození Bedřicha Smetany. Soutěžní díla byla zpracována jak manuální, tak digitální metodou a studenti na nich pracovali více jak dva měsíce. Koláž žáka školy Ilji Kustova byla oceněna Zvláštní cenou poroty. Blahopřejeme!

ilja-kustov

ilja-kusrtov-prebira-zvlastni-cenu-poroty-za-dilo-muj-b-smetana

U příležitosti Dne otevřených dveří 5. 12. 2023 připravili studenti oboru hotelnictví pod vedení Mgr. Jiřiny Szuscikové slavnostní tabuli taktéž k 200. výročí narození Bedřicha Smetany.

prostreno-pro-mistra-smetanu-1

Voda

Téma voda bylo školou využito především v rámci exkurzí, které zahrnovaly návštěvu přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, mapování meandrů řeky Olše, návštěvu Ústřední čističky odpadních vod Ostrava-Přívoz, účast při výlovu rybníka a praxi při odběru a rozboru vzorků povrchové vody z řeky Olše. Škola rovněž realizovala výstavu „Odpady v umění s podtitulem VODA“, která byla přístupná pro ostatní školy i veřejnost.

vystava-odpady-v-umeni-s-podtitulem-voda

Další aktivity ve školním roce 2023–24

Dne 25. 3. 2024 se zástupci školy zapojili do Dne evropských autorů. Jednalo se o iniciativu Evropské komise, jejímž cílem je přivést mladší generaci ke čtení knih a pomoci jim objevit rozmanitost evropské literatury. Akce měla také zdůraznit význam všech programů a iniciativ na podporu čtení, které již v jednotlivých zemích EU probíhají. Aktivitě předcházelo navázání spolupráce s XLIV Střední školou Stefana Banacha ve Varšavě, která v rámci členství v mezinárodní Síti přidružených škol UNESCO celou akci v online režimu organizovala.

den-evr-a-4

V rámci Dne Země se škola zapojila do celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“, jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Celá akce probíhala ve spolupráci s Městským úřadem Český Těšín, který zajišťoval pro účastníky pracovní rukavice, pytle na odpad, a především odvoz nasbíraného materiálu. Díky zapojení zhruba 100 studentů a 8 pedagogů se podařilo uklidit velké množství odpadu. Zástupce Městského úřadu Ing. Petr Nestrašil, který celou akci zastřešoval, v závěru studentům předal poděkování za občany města Český Těšín.

den-zeme2 den-zeme5 den-zemem1

Dne 20. 6. 2024 se v Ostravě, pod záštitou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, uskutečnila konference EVVO TRENDY A INSPIRACE. Albrechtovu střední školu na této akci reprezentovala koordinátorka EVVO, tedy Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Mgr. Pavla Tomisová, která účastníkům představila Síť přidružených škol UNESCO, prioritní oblasti, kterými se Síť zabývá i podmínky vstupu do tohoto projektu. Zároveň popsala dlouhodobý plán Albrechtovy SŠ, který v rámci členství škola plní a veškeré aktivity, jež se k němu vztahují. V závěru zodpověděla několik dotazů, které se vztahovaly k celkové organizaci a koordinaci projektu ASPnet na škole.

img-20240620-wa0003