Výtvarný happening ZŠ U Sýpek, Kroměříž

Dne 24. května se v ZŠ U Sýpek Kroměříž uskutečnil Výtvarný happening, který byl uspořádán v rámci Týdne škol UNESCO. ZŠ U Sýpek je hrdým členem této prestižní Sítě přidružených škol UNESCO a každoročně se podílí na aktivitách podporujících kreativitu a kulturní povědomí. I když se tradičně tato událost koná v parku před školou, letos kvůli nepříznivému počasí byla akce přesunuta do vnitřních prostor školy.

03

Hlavními tématy letošního Výtvarného happeningu byly 200. výročí narození Bedřicha Smetany a voda. Žáci napříč všemi ročníky se aktivně zapojili do příprav a prezentace těchto témat. Výsledkem byly různé zajímavé a edukativní postery, modely, kvízy a hádanky, které děti naší školy představily návštěvníkům této akce vzdělávací a zábavnou formou. Nechyběly ani vědecké pokusy či krátké vtipné scénky, které vzbudily zájem nejen mezi dětmi, ale i dospělými návštěvníky. Významnou součástí programu bylo také originální divadelní představení. V roli divadelních herců se ocitli žáci deváté třídy a v podobě televizního zpravodajství představili nejvýznamnější Smetanovy opery jako Prodaná nevěsta, Libuše a Hubička. Jejich výkon sklidil u diváků nebývalý úspěch, a tak žáci své představení hráli hned několikrát během dne.

04 05

Do příprav této akce se zapojily i mateřské školy, které přispěly mnoha originálními a krásnými výtvory. Jednalo se o MŠ Mánesova – Štěchovice, MŠ Kollárova, MŠ Lutopecny a MŠ Zlobice. Jejich práce ozdobily prostory školy a dodaly celé akci barevný a radostný nádech.

10 12

Celý Výtvarný happening byl nejen oslavou tvořivosti a originality, ale také důležitou připomínkou významu vody a kulturního dědictví Bedřicha Smetany. Akce se těšila velkému zájmu návštěvníků, kteří si odnesli mnoho inspirujících zážitků a nových znalostí. Letošní Výtvarný happening se díky úsilí a nadšení dětí předškolního věku, žáků i učitelů stal nezapomenutelnou událostí. Těšíme se na další ročník a nové tvůrčí projekty.

09