29. Valné shromáždění přidružených škol

Ve dnech 25. a 26. září 2023 se v Ostravě uskutečnilo 29. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR.  Cílem této každoroční akce je vyhodnocení činnosti členských škol za uplynulý školní rok, projednání priorit na následující období a také vzájemná výměna zkušeností a informací.

Organizátorem zasedání, v němž se sešli zástupci Sítě, která zahrnuje 53 základních, středních i vyšších odborných škol z celé ČR, byla Obchodní akademie a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory. Akci podpořil Moravskoslezský  kraj a svoji záštitu ji udělilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Dvoudenní zasedání se uskutečnilo v Dolních Vítkovicích a prostorách školy v Mariánských horách.

V rámci svého zasedání Valné shromáždění schválilo témata pro projekty, jež budou školy realizovat v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2023/2024:

(1) Hate speech a mediální výchova
(2) 200. výročí narození Bedřicha Smetany
(3) Voda

Valné shromáždění rovněž rozhodlo o přijetí nové členské školy do Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, v pořadí již 54 přidruženou školous se stala Základní škola J. J. Ryby v Rožmitálu pod Třemšínem

Součástí programu zasedání byl blok přednášek, jež se vztahovaly k vybraným tématům Týdne škol UNESCO, kde vystoupili: Miloš Gregor z Masarykovy univerzity na téma hate speech, Alena Reichová z Národního muzea k tématu 200. výročí narození Bedřicha Smetany a Jan Daňhelka z Hydrometeorologického ústavu na téma vody.

Přidružené školy každoročně prezentují svoji činnost, ať už pomocí prezentací, či digitálních plakátů. Prezentace informují zejména o aktivitách uskutečněných v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2022/2023 na témata: Světový den poezie, mír lidská práva včetně práv migrantů, kulturní a přírodní památky ČR na Seznamu světového dědictví UNESCO.

V rámci letošního Valného shromáždění byla aktualizována Charta ASPnet a školy zároveň stvrdily své působení v sítí jejím podpisem. V roce 2023 končí funkční období dosavadního Koordinačního týmu ASPnet, a proto byly vypsány volby. Zástupci přítomných škol svými hlasy zvolili 10 členů koordinačního týmu, kteří budou působit ve své roli do roku 2026. Předseda Koordinačního týmu bude zvolen v rámci prvního zasedání.

Zvolení členové Koordinačního týmu na období 2023-2026 v abecedním pořadí:

Albrechtová Lucie Gymnázium Příbram
Benda Martin ZŠ Nad Přehradou, Praha
Burešová Jana Základní škola Zachar, Kroměříž
Černobila Lubor Střední odborná škola Luhačovice
Chlumský Vladan Základní škola Jana Broskvy, Brno
Jeřábek Jaromír Moravské gymnázium Brno
Malušek Miroslav Vyšší a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pražák Václav Gymnázium Třeboň
Stušková Andrea Základní škola, Kroměříž, U Sýpek
Šimíček Petr Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava

 

Foto: Obchodní akademie a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory

2023_unesco_ov_29_rocnik_08 2023_unesco_ov_29_rocnik_17 2023_unesco_ov_29_rocnik_32 2023_unesco_ov_29_rocnik_34 2023_unesco_ov_29_rocnik_38 2023_unesco_ov_29_rocnik_49 2023_unesco_ov_29_rocnik_56 2023_unesco_ov_29_rocnik_65