Evropský rok kulturního dědictví a účast Gymnázia Semily

V říjnu loňského roku se ve Vídni uskutečnil třídenní seminář na téma udržitelnosti nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Účastnilo se ho celkem 10 škol z členských států EU, které jsou zároveň členy Sítě přidružených škol UNESCO, mezi nimi za Českou republiku i Gymnázium Semily. Celý projekt je součástí Evropského roku kulturního dědictví, na kterém se podílí EU, UNESCO a jednotlivé národní komise UNESCO členských států EU.

Účelem byla prezentace nehmotného kulturního dědictví, přičemž Gymnázium Semily si vybralo Masopustní obchůzky v Podkrkonoší. Na ukázku různých podob nehmotného kulturního dědictví navázala diskuze týkající se péče o tento typ dědictví, které by mělo být zachováno i prostřednictvím začlenění tohoto tématu do výuky.

Z tohoto důvodu se stejná skupina členů Sítě přidružených škol UNESCO sejde i podruhé a to na přelomu února a března v nizozemském Haagu. Během tří dnů by měl vzniknout stručný výukový materiál jako součást formálního i neformálního vzdělávání pro žáky ve věku 11 – 18 let. Předpokladem je, že tato unikátní učebnice by měla vyjít na konci tohoto školního roku.

hlavni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlavni-2jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unesco_activities_vienna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unesco_activities2_vienna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unesco_games_vienna

 

 

 

 

 

 

 

 

vienna_2019