Úvodní setkání k připravovanému klimatickému školnímu projektu

V pondělí a úterý 20. a 21. ledna 2020 proběhlo v Praze úvodní setkání ke klimatickému projektu.  Příprav se účastnili členové Sítě přidružených škol UNESCO z ČR a Dánska a dále partnerské školy z Německa, Švédska a Slovenska. Během dvou dnů se v prostorách Německé školy v Praze a Informačního centra OSN zaměřily na vypracování projektové žádosti, přičemž ambicí je navrhnout takový model školy, která bude odpovídat požadavkům na uhlíkovou respektive klimatickou neutralitu.

Závazek klimatické neutrality bude mít důsledky na mnoho oblastí lidské činnosti, kdy jednou z nich jsou vzdělávací instituce a jejich provoz. Myšlenkou je, že každý z účastníků se zaměří na jeden aspekt provozu školy jako například na její bezuhlíkovou energetiku, udržitelnou výživu nebo recyklaci vody a redukci odpadní vody. Celý projekt je inspirován Cenou za komunikaci změny klimatu, kterou na podzim minulého roku udělilo Informační centrum OSN v Praze. Součástí tak bude nejen vytvořit model školy v roce 2050, ale informovat o důsledcích klimatického závazku školní i regionální komunitu. Pokud projektová žádost v rámci programu Erasmus+ uspěje, bude trvat dva roky od podzimu 2020.

7ee84554-caf8-4789-9a22-f01207001ea0

549e2f3d-1824-4b55-98c6-abb261081a86