28. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice – Liberec 19.–20. září 2022

dav

Ve dnech 19. a 20. září 2022 se v Liberci uskutečnilo již 28. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR.  Cílem této každoroční akce je vyhodnocení činnosti členských škol za uplynulý školní rok, projednání tematických priorit na následující období, a také vzájemná výměna zkušeností a informací.

Organizátorem zasedání, na němž se sešli zástupci Sítě, jež zahrnuje 52 základních, středních i vyšších odborných škol z celé ČR, bylo Gymnázium F.X. Šaldy v Liberci. Akci podpořilo město Liberec, Liberecký kraj a Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci, v jejíchž prostorách se konala. Účastníky tak přivítali proděkanka pedagogické fakulty pro vnější vztahy Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., primátor města Liberec Ing. Jaroslav Zámečník, náměstek hejtmana pro školství Ing. Dan Ramzer, a předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

V rámci svého zasedání Valné shromáždění schválilo témata pro projekty, jež budou školy realizovat v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2022/2023:

(1) Světový den poezie
(2) Mír, lidská práva včetně práv migrantů
(3) Kulturní a přírodní památky ČR na Seznamu světového dědictví UNESCO

Valné shromáždění rovněž rozhodlo o přijetí nové členské školy do Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, v pořadí již 53.

Součástí programu zasedání pak byl blok přednášek, jež se vztahovaly k vybraným tématům Týdne škol UNESCO, kde vystoupili: Zuzana Demlová, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Filip Koryta, autor slam poetry, Nadiia Ivanova, ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii společnosti Člověk v tísni, a Ing. Ludvík Řičář ze společnosti Lesy ČR.

Poté dostaly slovo vybrané školy a prezentovaly své projekty uskutečněné v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2021/2022 na témata: Světový den výživy spolu s Mezinárodním dnem povědomí o plýtvání potravinami, Světový den svobody tisku a 100.výročí R.U.R. Karla Čapka ve spojení s tématem umělé inteligence.

Ostatní školy prezentovaly svou činnost v digitální podobě ve formě plakátů, které byly promítány ve smyčce v průběhu celého zasedání. Další částí programu byl blok národního koordinátora Sítě.

V rámci doprovodných akcí zasedání proběhly exkurze v historickém centru Liberce a ve vědecko-zábavním parku IQ Landia; ty pak byly  zakončeny prohlídkou hostitelské školy.

20220919_104054_web

20220919_125448_web

burst

163530_web