osmickove-roky-ostravy

Osmičkové roky jako mezníky v dějinách Ostravy

Gymnázium Olgy Havlové uspořádalo ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 již XV. středoškolskou studentskou konferenci na téma „osmičkových výročí“. Veškeré informace o pestrém dvoudenním programu naleznete v rekapitulačním textu (doplněném o žebříček týmů studentské soutěže v ulicích a výběrem fotografií ze všech akcí/míst konferenčního programu) na webových stránkách školy.

img_4537-upr

24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR

Ve dnech 24. – 25. září 2018 se v Hlinsku uskutečnilo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice, které ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro UNESCO hostilo a pořádalo Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště v Hlinsku spolu s Městem Hlinsko, MAS Hlinecko. Během zasedání byla vyhodnocena činnost[…]

Školy Unesco

Výroční zpráva České komise pro UNESCO 2017

Výkonný výbor České komise pro UNESCO schválil na svém zasedání konaném dne 20. března 2018 výroční zprávu České komise pro UNESCO za rok 2017. Zpráva je k dispozici na webových stránkách České komise pro UNESCO: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_mezinarodnich_organizacich/unesco/aktualne/vyrocni_zprava_ceske_komise_pro_unesco_2.html

world-environment-2

Výzva UNEP ke Světovému dni životního prostředí

5. červen je Světovým dnem životního prostředí. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) při této příležitosti vyzval školy k tomu, aby uspořádaly dle možností výuku v přírodě tak, aby bylo naplněno letošní motto „propojeni s přírodou“. Více informací o světovém dni i letošním mottu lze nalézt na webových stránkách: http://worldenvironmentday.global/ Dokumenty ke stažení: un-environment