Týden škol UNESCO na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně

Dne 22. listopadu 2022 se stala Albrechtova střední škola v Českém Těšíně 54. členem Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Toto prestižní členství s sebou samozřejmě nese i jisté povinnosti, které je třeba akceptovat a uvádět v život formou průběžných aktivit konaných během celého školního roku. Jednou z výše jmenovaných povinností je i uspořádání Týdne škol UNESCO, jež by se vztahoval k tématům vybranými členy Koordinačního týmu ASPnet  v ČR. V letošním roce to byla tato tři témata:

  1. Světový den poezie
  2. Mír lidská práva včetně práv migrantů
  3. Kulturní a přírodní památky ČR na Seznamu světového dědictví UNESCO

Nutno podotknout, že studenti a pedagogové naší školy se s vervou pustili do projektové činnosti a vytvořili plnohodnotné akce a produkty, která daná témata dokonale vystihla. Aktivity probíhaly průběžně po dobu celého školního roku 2022/2023 a měly tyto podoby:

  1. Světový den poezie

-přednes vlastní tvorby studentů na akcích školy

-textová návaznost básní Vítězslava Hálka – workshop pro studenty

-naslouchání druhým v básních Jaroslava Vrchlického – projekt v rámci výuky

-překlad básní Josefa Václava Sládka do různých jazyků, včetně místního nářečí – mezioborová aktivita

    2. Mír, lidská práva včetně práv migrantů:

– aplikace lidských práv na hrdiny knihy Ferda mravenec a Malý princ – projektová výuka

– Občanské soudní řízení – svoboda slova (urážka na cti) – inscenace soudního líčení – mezioborová aktivita

    3.  Kulturní a přírodní památky ČR na Seznamu světového dědictví UNESCO:

– studentská konference – Kulturní a přírodní památky ČR na Seznamu světového dědictví UNESCO

-zájezdová činnost organizovaná studenty – Hmotné kulturní dědictví UNESCO

-výroba reklamních předmětů školy s tématem UNESCO – vybraní studenti

Posledně jmenovaná položka si zaslouží poněkud větší pozornost, neboť se jedná o nadčasové předměty, které lze využít k propagaci členství naší školy v ASPnet i v dalších letech. Konkrétně jde o velice zdařilé výrobky zachycující hmotné i nehmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR. Už při jejich samotné výrobě se studenti dozvěděli spoustu historicko – geografických informací, které využijí jak ve výuce, tak v osobním životě. Reklamní předměty následně svou atraktivností rozvíjejí u obdarovaných zájem o Kulturní bohatství ČR.

Všem zapojeným studentům a v neposlední řadě také pedagogům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

 

V Českém Těšíně 15. 6. 2023

Mgr. Pavla Tomisová

Koordinátorka EVVO  a školní koordinátor ASPnet na Albrechtově SŠ

prednes-vlastni-tvorby

svoboda-slova-inscenace

propagacni-predmety-svetove-dedictvi-unesco-v-cr-2