Kreativní soutěž České komise pro UNESCO 2023

Česká komise pro UNESCO vyhlásila i letos kreativní soutěž s názvem „Poezie kolem mě, poezie ve mně“, do které se mohli přihlásit žáci a studenti přidružených škol v síti ASPnet. Hlavním tématem letošního ročníku byl Světový den poezie (21.3), napojený na téma přírodního a kulturního dědictví, přičemž účastníci ve svých příspěvcích měli dokázat obě témata propojit ve vlastním autorském pohledu. Do soutěže bylo zasláno celkem 26 příspěvků z 10 přidružených škol, které hodnotila šestičlenná odborná porota.

Je potěšující, že tématu se rozhodli zhostit i žáci na základních školách, kteří ve velké části volili zpracování vlastní tvorby. Porota však ocenila i výběr básní J. Skácela či F. Halase. Celkem byla vyhlášena první 3 místa v II. (6. – 9. třída ZŠ) a III. (SŠ/SOŠ, gymnázia) kategorii, 2 čestná uznání poroty za výběr básně a zdařilý přednes. Opomenuti nezůstali ani pedagogové, kteří byli oceněni za vedení žáků při tvorbě soutěžních děl, které by se neobešlo bez jejich nadstandardního osobního nasazení a motivace. V rámci I. kategorie (1. – 5. třída) se nesešel dostatečně vysoký počet soutěžních děl, aby mohlo dojít k celkovému vyhodnocení.

Autoři oceněných děl s doprovodem byli pozváni na slavnostní vyhlášení v Černínském paláci, které se uskutečnilo 16. června 2023. Následně měli také možnost prohlédnout si Masarykův byt a prostory Ministerstva zahraničních věcí. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov a ZŠ Brno Jana Broskvy 3 navíc obdrželi pozvání na audiovizuální workshop od paní Mgr. Horsákové z Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, která zasedala

 

Česká komise pro UNESCO děkuje všem účastníkům soutěže i odborné porotě a těší se na nadcházející ročník!

 

 

 

 

Celkové vyhodnocení v rámci jednotlivých kategorií:

 

I. kategorie (1. – 5. třída ZŠ)

Nebylo vyhlášeno celkové pořadí

 

II. kategorie (6. – 9. třída ZŠ)

Čestné uznání poroty za výběr a interpretaci textu

Daniel Hromek

„Dolní Kounice“ (J. Skácel – úryvek)

ZŠ Brno Jana Broskvy 3

 

  1. místo

Tereza Vymazalová, Helena Ceglédy, Barbora Šafaříková

„Kohout plaší smrt“ (F. Halas)

ZŠ Brno Jana Broskvy 3

 

  1. místo

Jakub Přichystal

„Příroda“ (vlastní tvorba)

ZŠ Brno Jana Broskvy 3

 

  1. místo

Veronika Svobodová, Ondřej Krupica

„Příroda“ (vlastní tvorba)

ZŠ Brno Jana Broskvy 3

 

 

Zvláštní ocenění poroty za pedagogické vedení žáků:

Elena Maixnerová

ZŠ a MŠ Brno Jana Broskvy 3

 

 

III. kategorie (SŠ/SOŠ, gymnázia)

Čestné uznání poroty za výběr a přednes básně

Anna Matulová

„Dumka“ (Taras Ševčenko)

Gymnázium Otrokovice

 

  1. místo

Dora Němcová

„Music, Rhythm, Poetry around us” (vlastní tvorba)

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

 

  1. místo

Jitka Hejzková, Michaela Holotová, Norbert Nídl, Linda Ubryová (Nehty od krve)

Gymnázium Cheb

 

  1. místo

Lucie Švobová

„Do not stand at my grave and weep – Nestůjte u mého hrobu“

(Mary Elizabeth Frye)

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

 

3.místo

Elena Nejedlá

„The Melancholy“ (vlastní tvorba)

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

 

Zvláštní ocenění poroty za pedagogické vedení žáků:

Veronika Koubová

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov