Gymnázium Třeboň prezentovalo na plenárním zasedání České komise pro UNESCO

Ve čtvrtek dne 11. června 2020 proběhlo v prostorách Černínského paláce plenární zasedání České komise pro UNESCO. Součástí programu byla i prezentace Gymnázia Třeboň, člena Sítě přidružených škol UNESCO v ČR.

Zástupci třeboňského gymnázia, ředitelka Mgr. Anna Kohoutová a studenti sexty Dana Krynická a Michal Bouda, vystoupili na zasedání s prezentací nazvanou „Třeboňské gymnázium v síti“. Celou prezentaci tvořenou třemi částmi nejprve uvedla ředitelka, která hovořila o historii školy a jejích prostorách, na což posléze navázali oba studenti představením průběhu distanční výuky na gymnáziu během pandemie a také aktivit školy v rámci jejího zapojení do Sítě přidružených škol UNESCO v ČR.

Prezentace byla vítaným oživením plenárního zasedání a setkala se s ohlasem jak ze strany členů České komise pro UNESCO, tak i samotného gymnázia (o jejich hodnocení celé akce se je možné více dozvědět zde https://www.gymtrebon.cz/a-3168-nasi-zaci-v-cerninskem-palaci.html).

Na spolupráci mezi Českou komisí pro UNESCO a Sítí přidružených škol UNESCO v ČR naváže podzimní Valné shromáždění, kde vystoupí Ivan Rynda, předseda Sekce pro životní prostředí České komise pro UNESCO, s přednáškou o biodiverzitě.

getimg-1      img_7315      getimg-2