75. výročí OSN – globální rozprava o úloze mezinárodní spolupráce

K připomenutí 75. výročí svého vzniku zahájila Organizace spojených národů (OSN) globální rozpravu o úloze mezinárodní spolupráce pro bezpečnou a stabilní budoucnost. Zde (https://un75.online/?lang=cze) naleznete odkaz na krátký průzkum veřejného mínění týkající se očekávání globálních trendů a rizik v příštích 25 letech. Odpovědi v průzkumu poslouží OSN k přípravě návrhů mezinárodní spolupráce do roku 2045, kdy OSN oslaví 100 let.

Průzkum, sestavený v pěti bodech, je otevřen nejširší veřejnosti, proto vybízíme k zapojení jak všech žáků a studentů, tak celého pedagogického sboru členů Sítě přidružených škol v ČR.