Cena UNESCO – Madanjeet 2020, výzva pro nominace kandidátů

Sekretariát České komise pro UNESCO obdržel od Sekretariátu UNESCO v Paříži výzvu k nominacím na cenu UNESCO – Madanjeet 2020 na podporu tolerance a nenásilí.

Kandidátem může být jedinec, instituce nebo nevládní organizace, která dlouhodobě podporuje porozumění a řešení problémů cestou tolerance a nenásilím. Vítěz obdrží finanční odměnu ve výši 100 000 USD darovanou Madanjeet Singh Foundation.

Nominace mohou předkládat jak jednotlivé členské státy, tak neziskové organizace spojené s aktivitami UNESCO a tématem Ceny. Uzávěrkou je 30. duben 2020, přičemž vyplněný formulář zasílejte na e-mailovou adresu Sekretariátu České komise pro UNESCO (unesco@mzv.cz) a Stálé delegace ČR při UNESCO (dl.czech-republic@unesco-delegations.org) do 24. dubna 2020.

Pro více informací je možno kontaktovat organizátory na e-mailu: tolerance.prize@unesco.org nebo na telefonním čísle: +33 1 4568 03 55. Užitečným odkazem je i webová stránka Ceny UNESCO – Madanjeet 2020: https://en.unesco.org/prizes/madanjeet_singh#ABOUT.

Do přílohy uvádíme formulář k vyplnění a průvodní dopis generální ředitelky UNESCO, který mimo jiné obsahuje i podrobnější pravidla udílení Ceny.

cena-madanjeet_formular_aj_pdf

msingh_nominationform_2020-1