josef-schnitter_titulni

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí točila dokumentární filmy

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská se podílela na natáčení dvou studentských dokumentárních filmů. První připomíná českého architekta Josefa Schnittera, který většinu svého života však strávil v Bulharsku, kde se významně podílel na výstavbě moderního Plovdivu. Druhý dokument se zaobírá dílem Samuela Zacheje, slovenského novináře, pedagoga a překladatele, který je považován za jednoho ze zakladatelů slovensko-bulharských kulturních vztahů. Mimo[…]