26. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v Praze

Ve dnech 21. a 22. září 2020 se v Praze uskutečnilo 26. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Zasedání se uskutečnilo v prostorách pořadatelské školy Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, a to pod záštitou Hlavního města Prahy a za podpory Sekretariátu České komise pro UNESCO.

Zástupci členů Sítě přidružených škol UNESCO měli po dva dny možnost vyslechnout tematické přednášky, které je mají inspirovat pro uspořádání Témat týdne škol UNESCO. V tomto školním roce si školy připomenou 75. výročí založení OSN, Mezinárodní den dobrovolníků (5. 12.) a Mezinárodní den biodiverzity (21. 5.). Tradiční součástí zasedání jsou také vlastní prezentace škol s důrazem na Témata týdne škol UNESCO v uplynulém školním roce. Přítomní mohli shlédnout různorodá pojetí 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského, 30 let od sametové revoluce a Mezinárodního roku zdraví rostlin.

Během Valného shromáždění dále proběhly volby do Koordinačního týmu Sítě na období 2020 – 2023 a bylo schváleno přijetí nové školy, OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory. Součástí zasedání byl i doprovodný program. Účastníci měli možnost se svézt historickou tramvají, navštívit Podolskou vodárnu či komentovanou prohlídku Vyšehradu. Nechyběla také podvečerní plavba parníkem po Vltavě, kde si účastníci mohli za doprovodu živé hudby vychutnat Prahu z méně tradičního pohledu.

Navzdory nepříznivé epidemiologické situaci proběhlo zasedání úspěšně a umožnilo účastníkům vyměnit si své zkušenosti a načerpat nové informace a inspiraci pro další činnost.

spolecne-foto