ZŠ Chýnov si připomněla sametovou revoluci

Školáci v Chýnově si nejen písničkami připomněli sametovou revoluci.

Modlitba pro Martu, Bratříčku, zavírej vrátka i slavný projev Václava Havla z balkonu nakladatelství Melantrich, to vše znělo v pátek dopoledne v učebnách chýnovské základní školy na Táborsku.  Žáci devátých ročníků si totiž pro mladší spolužáky z druhého stupně připravili nejrůznější prezentace. Před tím se však všichni prostřednictvím Mgr. Luboše Dvořáka – organizátora studentských demonstrací – přenesli do dnů před 17. listopadem 1989 a následně se detailně seznámili i s děním během listopadových dní v jižních Čechách.

Na třech stanovištích, kde se děti prostřídaly během tří vyučovacích hodin, se dozvěděly informace o životě a nejznámějších tvářích sametové revoluce, poslechly si jejich projevy, písničky a nechyběly ani ukázky z filmů. Velký úspěch měly prezentace o každodenním životě v období totality a nyní. Děti měly možnost porovnat vybavení domácností, typy automobilů, motocyklů, destinace letních dovolených i celou řadu dalších předmětů denní potřeby.

Největším hitem ovšem byly prezentace týkající se kultury v době před sametovou revolucí. Všichni se dozvěděli spoustu informací nejen o hudebních skupinách a žánrech, které byly zakázané, a naopak i o těch, které zněly z rádií, ale také o televizním vysílání, filmech, způsobech trávení volného času.

Zejména ti mladší měli pak potíže určit na retrovýstavce jednotlivé předměty, které se v období totality běžně v domácnostech používaly, ať už se jednalo o fotoaparát, rádio, psací stroj, telefon, walkman nebo třeba jeden z prvních osobních počítačů s tiskárnou.

Za ZŠ Chýnov Martina Havlůjová, Jana Hrušková

dsc_0010