Výzva k podání nominací na Cenu UNESCO-Hamdana bin Rashida Al-Maktouma za výjimečnou praktickou činnost a výsledky při zvyšování efektivnosti učitelů

UNESCO uveřejnilo výzvu k předkládání nominací na Cenu UNESCO-Hamdana bin Rashida Al-Maktouma udělovanou za výjimečnou praktickou činnost a výsledky při zvyšování efektivnosti učitelů.

Cena je v souladu s posláním a cíli UNESCO napomáhat rozvoji dostupné vzdělanosti a souvisí s programem UNESCO v oblasti vzdělávání učitelů.

Cenu založil v roce 2008 šejk Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum, který je také hlavním dárcem finanční odměny. Cena je udělována každé dva roky. Celková částka 300 000 USD je rozdělena mezi tři vítěze. Ocenění laureátům budou předána v říjnu 2020 v Paříži při příležitosti Světového dne učitelů.

Přihlášku mohou podávat jednotlivci zastupující školské a vzdělávací organizace zapojené v edukativních činnostech a projektech nebo vědecké a výzkumné instituce, které se snaží zlepšovat přístup ke vzdělání a tím dávají lidem perspektivu lepšího života a naplňují tak Cíle udržitelného rozvoje.

Přihlášky lze zasílat do 31. října 2019.

Bližší informace, podmínky pro podávání přihlášek a příslušné formuláře naleznete na webových stránkách: https://en.unesco.org/teachers/Hamdan-prize nebo na webové stránce Nadace Hamdan: www.ha.ae