Výtvarná soutěž „Za časů české královny Marie Terezie“

Národní pedagogické muzeum a knihovny J. A. Komenského vyhlašuje výtvarnou soutěž k 300. výročí narození české královny Marie Terezie pod názvem „Za časů české královny Marie Terezie“, která se koná pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. Soutěž je určena dětem a mladým lidem od 6 do 19 let věku. Jedná se o výtvarné techniky: kresba, malba, grafické techniky bez použití PC grafiky, trojrozměrné práce, komiksy a filmy ve třech tematických okruzích: (1) život Marie Terezie, (2) móda a architektura v období baroka a (3) vládní reformy Marie Terezie, zejména reformy školství. Soutěžní práce je nutné zaslat Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A. Komenského do 8. března 2017. Slavnostní vyhlášení proběhne v muzeu ve druhé polovině května 2017. Oceněné práce budou vystaveny v rámci výstavy „Hurá do školy s Marií Terezií“. Více informací lze nalézt v níže přiložených dokumentech.

Dokumenty ke stažení:

vytvarna-soutez-za-casu-ceske-kralovny-marie-terezie

vytvarna-soutez-za-casu-ceske-kralovny-marie-terezie-identifikacni_stitek