Výroční zpráva České komise pro UNESCO 2017

Výkonný výbor České komise pro UNESCO schválil na svém zasedání konaném dne 20. března 2018 výroční zprávu České komise pro UNESCO za rok 2017. Zpráva je k dispozici na webových stránkách České komise pro UNESCO: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_mezinarodnich_organizacich/unesco/aktualne/vyrocni_zprava_ceske_komise_pro_unesco_2.html