UNESCO-japonská cena ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj

UNESCO vyhlašuje třetí ročník UNESCO-japonské ceny ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj, jejímž cílem je ocenit významné počiny jednotlivců, institucí a organizací (včetně nevládních organizací) dosažené v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Ceny byly poprvé uděleny v roce 2015. V roce 2016 putovaly do Kamerunu, Japonska a Velké Británie.

Kandidáti na tuto cenu by měli svou činností významně přispět k plnění jedné či vícero prioritních oblastí Globálního akčního programu pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj: (1) podpora politických opatření, (2) přístup zahrnující celou instituci, (3) učitelé, (4) mládež a (5) místní komunita. Tři ocenění obdrží každý 50 tisíc USD.

Návrhy kandidatur zpracované v angličtině nebo francouzštině na přiloženém formuláři je možné zasílat Sekretariátu České komise pro UNESCO na emailovou adresu unesco@mzv.cz nejpozději do 31. března 2017.

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách: https://en.unesco.org/esd-prize.

Dokumenty ke stažení:

unesco-japonska-cena-esd-2017-en

unesco-japonska-cena-esd-2017-fr