Umění spojuje a pomáhá – odborné stáže pro umělecké obory

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí v současné době realizuje projekt Erasmus+, který je zaměřen na odborné stáže pro žáky uměleckých oborů. V rámci projektu se zrealizují čtyři aktivity – odborné stáže v zemích Evropské unie, zaměřené na propojení umění, vzdělávání, muzejní činnosti a designu. Do projektu bude celkem zapojeno téměř 50 žáků školy.

Od konce června 2019 proběhly dvě aktivity projektu. První z nich se uskutečnila v bulharském městě Sevlievo. Po dobu 14-ti dnů zde probíhala v místním Historickém muzeu krátkodobá mobilita žáků 2. a 3. ročníků zaměřena na muzejní činnosti od práce archeologů, katalogizaci nalezených artefaktů až po samotnou organizaci výstavy a přípravu expozice. Účastníci projektu měli možnost se zapojit do vykopávek ve středověkém městě Hotalich.

foto1-spolecne

foto2-skupinova

foto3

foto4

 

Druhou projektovou aktivitou byla tříměsíční stáž ErasmusPro čerstvých absolventů školy. Po předání maturitního vysvědčení odjeli čtyři stážisté do bulharského města Balchik a v Kulturním centru Dvoreca se zapojili do činností organizace týkající se tvorby propagačních materiálů, pořádání kulturních událostí a muzejní edukace.

  1. Co bylo pro vás impulsem k účasti na projektu – dlouhodobé stáže? 

Michaela Kovářová: Největším impulsem pro mě byla návštěva ciziny. Samotný fakt, žít tak dlouho v cizojazyčné zemi, byl pro mě velmi fascinující.

Zdeněk Farník: Hlavním impulsem dlouhodobé stáže pro mne bylo poznání nové kultury, nového jazyku, nových lidí a zlepšení anglického jazyku. A taky možnost být 3 měsíce na krásném místě.

 

Natalie Lehnertová: Vyzkoušet si práci v zahraničí, poznat cizí zemi a její kulturu a samozřejmě seznámit se s novými lidmi.

 

Adéla Marková: Nejvíce mě lákalo asi to, že jsem si mohla užít léto s kamarády a také nabrat nové zkušenosti v muzejní práci a pořádání kulturních akcí.

 

  1. Jak na vás zapůsobila země, město, organizace, kde jste stáž absolvovali?

AM: Balchik je opravdu nádherné město s nekonečně mnoho výhledy na Černé moře a jsem do něj zamilovaná už od mé první návštěvy před třemi lety. Samotný palác Dvoreca a zahrady jsou jen třešničkou na dortu. A hlavně všichni, které jsme poznali, byli neskutečně milí a usměvaví lidi.

MK: Země, město a i organizace na mě zapůsobily ve vší své kráse. Všichni lidé, se kterými jsme jednali, k nám byli vždy velmi laskaví a nápomocní. Bulharsko na mě působilo jako velmi usměvavá země.

NL: Bulharsko na mě zapůsobilo velice kladně, ve všech směrech. Do Balchiku jsem se vrátila již po páté a doufám, že jsem se tam nepodívala naposledy.

ZF: Hlavní věci, která mě zaujala a nejvíce potěšila, bylo chování Bulharů. Byli velice hodní, vstřícní a milí. Bulhaři jsou velmi pyšní na to, že jsou Bulhaři, proto když jsme zkoušeli mluvit jejich jazykem, byli tak moc rádi, že si nás oblíbili a nabízeli nám různé dary – jídlo, ovoce, víno, rakiji a mnoho dalších pochutin.

 

  1. Co bylo pro vás nejnáročnější?

ZF: Velmi náročná byla občas právě komunikace. Hlavně kvůli jazykové bariéře.

AM: Nejnáročnější bylo dorozumívat se s turisty, kteří neuměli anglicky. Denně jsme se s tímto setkávali. Nejhorší a zároveň nejvtipnější na tom bylo, že někteří turisté byli na nás naštvaní za to, že neumíme jejich jazyk.

NL: S tím naprosto souhlasím. Domluvit se s lidmi, kteří neumí anglicky a mluví jen bulharsky, bylo náročné.

MK: Pro mě byl nejnáročnější přechod do cizojazyčného prostředí. Ze začátku jsem nebyla nijak extra zdatná v angličtině. Takže to byl ze startu celkem boj. Taky nezvyklé prostředí a bydlení.

  1. Jaký byl váš nejzajímavější zážitek ze stáže?

ZF: Na stáži jsem zažil spoustu krásných a zajímavých zážitků. Jeden z mých oblíbených je rozhodně návštěva Delfinária ve Varně a trochu dobrodružný výlet k nápisu Balchik, který je umístěn na kopci (podobný slavnému nápisu v Hollywoodu).

MK: Těžko říct, bylo toho spousty, ale asi bych taky vypíchla návštěvu Delfinária, a Balchik Hills. To jsme většinou byli s naší bulharskou kolegyní Anelií, která nás se svým otcem brala na výlety. Také byla krásná návštěva poloostrovu Kaliakra.

AM: Není sice nějak spojený se samotnou prací, ale pro mě to určitě bylo, když jsme šli k nápisu nad městem. Bylo to prostě takové opravdové. Za celé odpoledne jsme se snad ani nepodívali na telefony, abychom zjistili co se děje na sociálních sítích. Jen jsme byli v tom okamžiku a užívali si odpoledne s přáteli. Ale takových zážitků bylo nespočet, ale tento je asi nejsilnější.

NL: Je velice těžké vybrat ten jeden nejzajímavější zážitek, protože každý den byl pro nás v jistém smyslu zajímavý. Ale nejraději budu určitě vzpomínat na příjemné chvíle strávené se svými nejlepšími kamarády v úžasném ráji zvaném Balchik

obrazek5

obrazek6

obrazek7

obrazek8

V průběhu projektového období žáci SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí budou absolvovat stáž v berlínské škole zaměřenou na arteterapii a Kulturním centru Dvoreca v bulharském Balchiku, která se bude věnovat propagačním předmětům a muzejnictví.

Kateřina Hofmannová

Foto: Kateřina Hofmannová a Adéla Marková