Prosincové zasedání Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO v ČR

Dne 1. prosince 2021 se v Černínském paláci a souběžně skrze online platformu sešli členové Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, aby vyhodnotili aktivity Sítě v uplynulém období a projednali činnost v probíhajícím školním roce.

Koordinační tým přivítal svého nového člena, Ing. Jaromíra Jeřábka (Moravské gymnázium Brno), který byl zvolen v rámci doplňkových voleb během 27. zasedání Valného shromáždění Sítě. V návaznosti na přijetí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální Ostrava – Mariánské Hory do Sítě přidružených škol UNESCO v ČR dále předseda Koordinačního týmu, Mgr. Václav Pražák, předal ředitelce školy Ing. Evě Kazdové členský certifikát podepsaný generální ředitelkou UNESCO.

Přizvaní zástupci Klubu ekologické výchovy a Přírodovědecké fakulty UK Koordinační tým informovali o vyhlášení 1.ročníku badatelské soutěže pro ZŠ a SŠ „Minerál roku 2022“. Následně se Koordinační tým zabýval vyhodnocením 27. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, které proběhlo v Litovli ve dnech 20. a 21. září 2021, a výběrem hostitelské školy pro příští zasedání.

Vedoucí tajemník Sekretariátu České komise pro UNESCO, PhDr. František Med, informoval Koordinační tým o průběhu a výsledcích 41. zasedání Generální konference UNESCO, které proběhlo ve dnech 9 – 24. listopadu 2021 v Paříži, a o aktuálních aktivitách České komise pro UNESCO.