Přeshraniční evropské světové dědictví v Krušnohoří, zdárné pokračování projektu

Ve čtvrtek 16. května 2019 se v německé oblasti Krušných hor v obci Annaberg-Buchholz uskutečnilo setkání německých zástupců Institutu studií dědictví, národního koordinátora Sítě přidružených škol UNESCO a místních správců revíru štol. Účelem bylo prodiskutovat stav projektu, který se týká přeshraniční spolupráce českých a německých škol zapojených do Sítě přidružených škol UNESCO v oblasti Krušnohoří. Za českou stranu je zapojeno Pražské humanitní gymnázium, Gymnázium Mladá Boleslav a Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, přičemž krušnohorský region byl vybrán záměrně pro svou kandidaturu na Seznam světového dědictví UNESCO.

Hosté nejdříve navštívili pozdně gotický kostel sv. Anny, která je patronkou horníků. Součástí výzdoby interiéru je například oltář, tzv. „Annaberger Bergaltar“, který je ukázkou počátku tradice a kultury těžby. Druhou zastávkou pak byla štola Markuse Röhlinga, která v době svého provozu v letech 1733 až 1857 poskytla 15 tun stříbra a 2 500 tun kobaltové rudy. Právě na těchto dvou místech pak bude na konci června tohoto roku probíhat natáčení českých a německých studentů, kteří se během tří dnů pokusí filmově ztvárnit význam krušnohorského regionu a jeho přínos pro světové kulturní dědictví.

Obsah natáčení bude inspirován společnou kandidaturou České republiky a Svobodného státu Sasko pro zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedinečnost regionu vyplývá z celosvětového významu v oblasti báňských technologií a montánních věd, kdy od renesance do nedávné minulosti byly Krušné hory významným technologickým a vědeckým centrem, odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily do dalších těžebních regionů po celém světě. Revolučním se stal i systém státem řízené báňské správy, který významně přispěl k rozvoji hornické dělby práce. V neposlední řadě se v regionu v průběhu staletí vyvinula specifická hornická kulturní krajina s četnými horními městy a dochovanými hornickými památkami.

Na závěr dodejme, že zatímco o výsledku společné české a německé kandidatury Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří by se mělo rozhodnout na červencovém zasedání Výboru světového dědictví UNESCO v Baku, výsledky studentského natáčení včetně vyhodnocení celého projektu přeshraničního evropského světového dědictví budou prezentovány v prosinci v Berlíně.

 

Petr Čáp (národní koordinátor Sítě přidružených škol UNESCO v ČR), prof. Marie-Theres Albert a Carola Muysers, zástupkyně Institutu studií dědictví a Marc Schwan, správce štoly Markuse Röhlinga

Petr Čáp (národní koordinátor Sítě přidružených škol UNESCO v ČR), prof. Marie-Theres Albert a Carola Muysers, zástupkyně Institutu studií dědictví a Marc Schwan, správce štoly Markuse Röhlinga

Štola Markuse Röhlinga

Štola Markuse Röhlinga

Uvnitř štoly Markuse Röhlinga

Uvnitř štoly Markuse Röhlinga

Uvnitř štoly Markuse Röhlinga

Uvnitř štoly Markuse Röhlinga

Výjev horníka v kostele sv. Anny

Výjev horníka v kostele sv. Anny

Oltář v kostele sv. Anny

Oltář v kostele sv. Anny