Přednáška o UNESCO na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře

Dne 30. ledna 2017 se na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře uskutečnila přednáška vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO Radky Bordes o činnosti UNESCO. Ve dvou blocích se přednášky zúčastnili studenti primy až tercie a kvarty až sexty. Důraz byl kladen zejména na oblast hmotného i nehmotného kulturního dědictví a na jeho ochranu. Studenti v diskusi prokázali dobré znalosti českého kulturního dědictví, zejména pak českých památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO.