Nový předseda České komise pro UNESCO

Dne 1. února 2017 se funkce ujal nový předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, Ph.D., který byl jmenován ministrem zahraničních věcí v souladu s čl. VI Statutu České komise pro UNESCO.

Prof. Štech vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, byl dlouholetým vedoucím katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech 2003 až 2015 byl prorektorem Univerzity Karlovy v Praze a působil na univerzitách ve Francii a Itálii.

Prof. Štech je od roku 2015 náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Výzkumně se zabývá školní socializací, profesí učitele a školní psychologií. Je autorem tří monografií a více než stovky článků a studií.

Francouzská vláda udělila prof. Štechovi v roce 2011 hodnost Důstojníka Řádu akademických palem za zásluhy o výchovu a vzdělávání.

Výsledek obrázku pro stanislav štech