Německá škola v Praze – mezioborový projekt zaměřený na odpovědnou výrobu a spotřebu

Německá škola v Praze se v uplynulém školním roce zaměřila v rámci svého mezioborového projektu na odpovědnou výrobu a spotřebu. Mezioborový projekt je mimo témat Týdne škol UNESCO další aktivitou Sítě přidružených škol, který má vycházet z prioritních oblastí vzdělávání UNESCO, v tomto případě udržitelného rozvoje a udržitelného životního stylu. Zároveň odpovídá i Cíli udržitelného rozvoje OSN č. 12.
Pětičlenný tým studentů upřel svou pozornost na rizika plynoucí z nadměrné textilní produkce a zajímal se, jak se s tímto Cílem udržitelného rozvoje vypořádávají nejen v České republice, ale i na Slovensku, Maďarsku a Polsku. Iniciativa poukazuje na textilní nadprodukci, jejímž důsledkem je nadměrná spotřeba vody, používání nebezpečných chemických látek, které kontaminují vodu a uhlíkovou stopu, kterou po sobě tato výroba zanechává. Tato riziková produkce je zároveň doprovázena nedostatečnou recyklací, což dále stimuluje používání nových materiálů. Výsledkem této studentské iniciativy je video, které najdete pod textem.