Evropský rok kulturního dědictví: výzva k vyplnění dotazníku a účasti na výukovém semináři ve Vídni

V průběhu srpna bylo ústředím UNESCO v Paříži spuštěno dotazníkové šetření zkoumající stav výuky nehmotného kulturního dědictví v členských státech EU. Studie je součástí společného projektu mezi EU a UNESCO, jejímž cílem je popularizovat pojem nehmotného kulturního dědictví a to prostřednictvím začlenění tohoto tématu do výuky a jeho dalším prohlubováním.
Dotazník je určen učitelům základních a středních škol Sítě přidružených škol UNESCO v členských státech EU. Otázky se týkají nejen toho jakou formou je začleněno nehmotné kulturní dědictví do výuky, ale zda vůbec je ve výuce přítomno a pokud ano tak z jakého hlediska. Dotazník je možno vyplnit „on-line“ na následujícím odkaze: https://ichunesco.limequery.com/894816?lang=en. Vyplnit jej lze i prostřednictvím přílohy pod textem a zaslat na adresu survey.ichUNESCO@gmail.com. Uzávěrkou je 20. září 2019 a pro lepší představu o celém pojímání konceptu nehmotného kulturního dědictví doporučujeme následující webový odkaz: https://ich.unesco.org/en/engaging-youth-for-an-inclusive-and-sustainable-europe-01051. Součástí Evropského roku kulturního dědictví je výukový seminář, který se koná mezi 26. – 29. říjnem 2019 ve Vídni. Toto setkání je určeno dvojici učitel-žák a jeho cílem je vzájemná výměna zkušeností s ostatními účastníky a doplnění znalostí o tématu. Jak vyplnění dotazníku, tak účast na semináři by poté společně měly významně přispět k vytvoření učebnice o nehmotném kulturním dědictví jako jednom z výstupu celého projektu. V případě zájmu o účast ve Vídni, nahlaste jméno jednoho kantora a žáka, kteří by se za školu účastnili, a to prostřednictvím vyplněného formuláře, který je přiložen, a odešlete na e-mailovou adresu petr_cap@mzv.cz. Uzávěrkou je pátek 6. září 2019. Sekretariát České komise pro UNESCO tyto žádosti shromáždí a přepošle do ústředí v Paříži. Z celkem 28 členských států EU je předpokládaná účast 10 dvojic, přičemž podmínkou je dobrá znalost angličtiny, která bude hlavním jazykem celého kurzu. Dále prosím přiložte kopii OP nebo pasu a případnou zkušenost s výukou nehmotného kulturního dědictví, například formou motivačního dopisu. Výběr bude proveden samotnými organizátory projektu.
Další dotazy a informace je možné probrat telefonicky nebo e-mailem s národním koordinátorem Sítě přidružených škol UNESCO PhDr. Petrem Čápem.

Dokumenty ke stažení:

survey-ich_en_checkbox

unesco-aspnet-application-form_living-heritage-in-schools-in-the-eu