Aktuality ze Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti

Dne 10. ledna 2017 proběhl na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti „Den jazyků“, kdy se školní prostory proměnily v několik stanovišť, na kterých žáci plnily jednotlivé úkoly. Prostřednictvím těchto aktivit žáci prokazovali své znalosti v anglickém, německém, španělském, francouzském nebo ruském jazyce. Pro žáky pátých tříd pak tento den představoval inspiraci k rozhodnutí, jaký druhý cizí jazyk si zvolit na druhém stupni. Ročníky druhého stupně pak mezi sebou soutěžily. Program „Dne jazyků“ byl zakončen vyhlášením výsledků se sladkou odměnou pro vítěze. 

zs-uherske-hradiste-4zs-uherske-hradiste-5

Ve dnech 6. – 10. února 2017 se na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti uskuteční projekt „Edison“, v rámci kterého škola přivítá 8 zahraničních studentů ze zemí jako Čína, Kazachstán, Indonésie, Rusko, Tchaj-wan a Gruzie. Tito mladí lidé budou ubytováni v rodinách žáků, které jim vytvoří zázemí pro chvíle mimo oficiální program. Cílem jejich pobytu je seznámit nás se zvyky, tradicemi, kulturou a situací ve své zemi a prolamovat možnou mezikulturní bariéru. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, podobné projekty oživují výuku, zvyšují zájem o studium mezi žáky a učí je nebát se odlišného.

zs-uherske-hradiste-2zs-uherske-hradiste-3