24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR

Ve dnech 24. – 25. září 2018 se v Hlinsku uskutečnilo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice, které ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro UNESCO hostilo a pořádalo Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště v Hlinsku spolu s Městem Hlinsko, MAS Hlinecko.

Během zasedání byla vyhodnocena činnost za uplynulé období a byly projednány plány činnosti Sítě na nadcházející období. Sekretariát České komise pro UNESCO informoval o reformě Sítě přidružených škol UNESCO. Jednou z novinek je změna názvu Sítě přidružených škol UNESCO, která nově nese název „UNESCO Associated Schools Network“ (vypuštěno bylo slovo project); zkratka ASPnet zůstává z důvodu zachování kontinuity stejná. Rovněž byly představeny nové dokumenty vztahující se k reformě Sítě přidružených škol UNESCO – Průvodce národního koordinátora, Nástroj Sítě pro elektronickou komunikaci (OTA) a Pravidla pro používání loga člena Sítě.

Pokud jde o aktivity a projekty, zásadní změnou prošly tematické okruhy, které jsou nyní jen tři: globální občanství a kultura míru a nenásilí, udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl a mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví.

Účastníci si rovněž vyslechli celou řadu zajímavých tematických přednášek, které korespondovaly se schválenými tématy pro Týden škol UNESCO na období 2018/2019. Jedná se o témata: Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel, Mezinárodní rok umírněnosti a Mezinárodní rok periodické soustavy prvků.

Školy jako obvykle prezentovaly projekty, které v uplynulém školním roce realizovaly v rámci Týdne škol UNESCO na téma „Osudové osmičky v našich dějinách“ a „Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru“.

img_4537

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Záznam

Prezenční listina

TÉMATICKÉ PREZENTACE:

„Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku“

„Problematika asimilace a revitalizace menšinových jazyků: aktuální trendy“

„Konflikty mezi velkými skupinami lidí a způsoby jejich řešení“

„Mezinárodní rok periodické soustavy prvků“

„Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice“

ZAJÍMAVOSTI:

Reportáž Českého rozhlasu

Žinylka je zase doma. Josef Fidler vrací do Hlinska svou lásku (Český rozhlas, rok 2016)

Rozhovor s prof. L. Šatavou (Český rozhlas, rok 2012)

FOTOGALERIE (fotograf R. Pavlík)