Zpráva o celosvětovém vzdělávání 2017/2018

Dne 24. října 2017 byla na tematických akcích pořádaných v Londýně, Brasílii a Maputu zveřejněna Zpráva o celosvětovém vzdělávání 2017/2018, která tentokrát zdůrazňuje téma odpovědnosti ve vzdělávání. Odpovědnost je velmi důležitá pro dosahování cíle udržitelného rozvoje č. 4 – kvalitní vzdělávání. To by mělo být sdílenou odpovědností všech aktérů ve vzdělávání: vlád, škol, učitelů, rodičů, žáků, soukromého sektoru i mezinárodního společenství. Ve zprávě se uvádí, že jsou vlády odpovědné za poskytování kvalitního obecného vzdělávání. Zpráva však zároveň upozorňuje na možné vážné negativní dopady systémových problémů ve vzdělávání, které jsou přičítány školám a učitelům. To může vést k prohlubování nerovností a poškozování procesu vzdělávání. Odpovědnost by však neměla být cílem sama o sobě, ale měla by být prostředkem k dosahování rovnosti ve vzdělávání a kvality vzdělávání. Více informací o zprávě je možné získat na webové stránce: http://gem-report-2017.unesco.org/en/home/.

Dokumenty ke stažení:

gem-report-2017

gem-report-2017-summary

gem-report-2017-presentation