Zasedání Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO v ČR

Dne 23. listopadu 2017 se uskutečnilo první zasedání nového Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, který vzešel z voleb uskutečněných během 23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Prvním bodem programu byly volby předsedy a místopředsedy. Předsedou Koordinačního týmu na období 2017 až 2020 byl zvolen Mgr. Petr Šimíček z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě, místopředsedkyní RNDr. Hana Pokorná z Pražského humanitního gymnázia. Předseda Koordinačního týmu bude zastupovat Síť přidružených škol UNESCO v ČR v České komisi pro UNESCO. Během zasedání bylo vyhodnoceno 23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, které se uskutečnilo ve dnech 25. a 26. září 2017 v Kroměříži, byla podána informace o aktuálním dění v UNESCO a České komisi pro UNESCO s relevancí pro Síť přidružených škol UNESCO a o připravovaných změnách v činnosti Sítě.

Dokumenty ke stažení:

koordinacni-tym-2017-11-23-zaznam

seznam-clenu-koordinacniho-tymu-2017-2020