Zasedání Koordinačního týmu České sítě přidružených škol UNESCO

Dne 23. března 2017 se uskutečnilo zasedání Koordinačního týmu České sítě přidružených škol UNESCO. Koordinační tým vyslechl prezentaci zástupkyň Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu na téma Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Koordinační tým dále schválil výroční zprávu národního koordinátora za školní rok 2015/2016, zabýval se přípravou 23. valného shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO, jež se uskuteční ve dnech 25. až 26. září 2017 v Kroměříži (pozn. během tohoto valného shromáždění dojde k volbám členů Koordinačního týmu), projednal návrhy témat pro Týden škol UNESCO pro školní rok 2017/2018 a přijal informaci o plnění povinností ze strany přidružených škol.

Dokumenty ke stažení:

koordinacni-tym-2017-03-23-zaznam

vyrocni-zprava-narodniho-koordinatora-aspnet-2015-2016