V Chebu se uskutečnilo XXII. výroční setkání České sítě přidružených škol UNESCO

Ve dnech 26. a 27. září 2016 se v Chebu uskutečnilo 22. zasedání valného shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO.

img_0258

Během zasedání bylo schváleno téma Týdne škol UNESCO 2016/2017 – udržitelný cestovní ruch pro rozvoj, a to v souvislosti s Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu 2017. Valné shromáždění schválilo nové znění Charty, na jejímž základě mohly být do Sítě následně přijaty další čtyři školy: Německá škola v Praze, Bezpečnostně právní akademie v Ostravě, První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové a Akademie řemesel v Praze. Celkový počet škol v Síti je nyní 54.

Valné shromáždění rovněž potvrdilo výsledek doplňovacích voleb do koordinačního týmu, novou členkou se stala paní Hana Štefková ze Základní školy Zachar v Kroměříži, která vystřídala pana Milana Hausnera ze Základní školy Lupáčova v Praze 3.

img_0269

Během zasedání byla představena nová podoba webových stránek Sítě (http://www.skoly-unesco.cz) a účastníci vyslechli několik podnětných prezentací (spolupráce s NPÚ, AV ČR, Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu, téma výročí Karla IV., téma udržitelného cestovního ruchu).

Součástí zasedání byla také tradiční prezentace činnosti některých škol.

Příští zasedání valného shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO se uskuteční v tradičním zářijovém termínu 2017 v Kroměříži.

Dokumenty ke stažení:

zapis