Týden celosvětové akce pro vzdělávání 2017

Ve dnech 23. až 29. dubna 2017 se uskuteční letošní ročník Týdne celosvětové akce pro vzdělávání (Global Action Week for Education 2017), jež se se zaměří na téma „Odpovědnost za plnění cíle udržitelného rozvoje č. 4 – vzdělávání a občanskou účast“.

Tato akce je organizována Celosvětovou kampaní pro vzdělávání ve spolupráci s UNESCO za účelem zvýšení povědomí o významu vzdělávání. Jde o celosvětové občanské hnutí založené v roce 1999, jehož smyslem je dohlížet nad tím, aby vlády zaručovaly právo na bezplatné a kvalitní vzdělávání pro všechny děti. Více informací o této akci je možné nalézt na webových stránkách: https://en.unesco.org/node/269613

Školy mohou kampaň podpořit kdykoliv, nicméně klíčovým momentem je zapojení se do Týdne celosvětové akce pro vzdělávání v daném termínu. Školy mohou uspořádat jakoukoliv akci týkající se tématu plnění cílů udržitelného rozvoje, zejména cíle č. 4 – vzdělávání, a občanské účasti. Do akce je možné zapojit všechny aktéry ve vzdělávání: žáky, studenty, rodiče, komunitu, místní samosprávu či další organizace.

Školy se rovněž mohou zapojit do kampaně za účelem zvýšení povědomí o cíli udržitelného rozvoje č. 4 dne 12. dubna 2017. Více informací o tom, jak se do kampaně zapojit, je možné nalézt v přiloženém letáčku. Pro kampaň je možné využít materiálů, které budou ke stažení z webové stránky: www.campaignforeducation.org.

Dokumenty ke stažení:

gawe-2017-social-media-campaign