Téma Týdne škol UNESCO pro školní rok 2016/2017

Valné shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO podle čl. 5 odst. 4 Charty České sítě přidružených škol UNESCO na svém zasedání konaném dne 26. září 2016 v Chebu schválilo téma „udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj“ jako téma Týdne škol UNESCO pro školní rok 2016/2017.

Rok 2017 byl vyhlášen Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj na základě rozhodnutí Valné shromáždění OSN z listopadu 2015. Světová organizace cestovního ruchu byla vyzvána k tomu, aby ve spolupráci s vládami členských států OSN a dalšími relevantními organizacemi systému OSN, jakož i mezinárodními a regionálními organizacemi, usnadnila implementaci tohoto mezinárodního roku.

Cílem Mezinárodního roku udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj je zvýšit povědomí o významu mezinárodního cestovního ruchu mezi tvůrci politických rozhodnutí a dalšími subjekty činnými v hospodářských rozhodovacích procesech, jakož i mezi širokou veřejností.

Mezinárodní rok by měl podpořit cestovní ruch v rámci těchto klíčových oblastí: (1) inkluzívní a udržitelný hospodářský růst, (2) sociální začleňování, zaměstnanost a snižování chudoby, (3) udržitelné využívání zdrojů, ochrana životního prostředí a klimatická změna, (4) kulturní hodnoty, kulturní rozmanitost a kulturní dědictví a (5) vzájemného porozumění, mír a bezpečnost.

Cestovní ruch je v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj OSN do roku 2030 součástí udržitelného rozvojového cíle č. 8 (podporovat udržitelný a inkluzívní hospodářský růst a zaměstnanost), č. 12 (udržitelná spotřeba a výroba) a č. 14 (uchování a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů).

Dokumenty ke stažení:

rezoluce-valneho-shromazdeni-osn

2017-international-year-of-sustainable-tourism