Světový den učitelů – 5. říjen

5. říjen je Světovým dnem učitelů, který se připomíná od roku 1994 v souvislosti s výročím přijetí Doporučení UNESCO a Mezinárodní organizace práce o postavení učitelů z roku 1966. V roce 1997 pak bylo přijato Doporučení UNESCO a Mezinárodní organizace práce o postavení vysokoškolských učitelů. Od přijetí posledně jmenovaného doporučení tedy letos uplynulo 20 let.

Letošním tématem je „Vyučování ve svobodě, posilování postavení učitelů“. Toto téma je spjato s přijetím cílů udržitelného rozvoje v roce 2015, v rámci kterých je problematika posilování postavení učitelů považována za jednu z klíčových priorit, která by měla být zohledněna ve všech strategiích v oblasti vzdělávání a udržitelného rozvoje.

Dokumenty ke stažení:

world-teachers-day-poster

world-teachers-day-concept-note

world-teachers-day-ilo-unesco-recommendations-on-teachers-1966-and-1997