Světový den svobody tisku

Dne 3. května 2017 si připomínáme Světový den svobody tisku. Generální ředitelka UNESCO Irina Bokové při této příležitosti vydala sdělení, ve kterém upozorňuje na nové výzvy týkající se postavení novinářů a novinářské profese, zejména pokud jde o konfrontaci s novými médii a sociálními sítěmi, na nutnost zajištění svobody a plurality médií a plnění cíle udržitelného rozvoje, pokud jde o budování spravedlivé a inkluzívní společnosti, a ve kterém také zmiňuje nutnost zvyšování mediální a informační gramotnosti. Více informací o letošním Světovém dnu svobody tisku lze nalézt na webových stránkách: http://en.unesco.org/wpfd

Dokumenty ke stažení:

message-irina-bokova-world-press-freedom-day-en

message-irina-bokova-world-press-freedom-day-fr