Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj

21. květen je Světovým dnem kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj. Generální ředitelka UNESCO Irina Boková při této příležitosti vydala sdělení, ve kterém připomíná socioekonomický význam kultury a společenský význam kulturní rozmanitosti s odkazem na Agendu OSN 2030 pro udržitelný rozvoj. Irina Boková rovněž upozorňuje na násilí namířené proti kulturním menšinám, jehož důsledkem je ničení společného dědictví a oslabení vazby mezi lidmi a dějinami jejich národa. UNESCO má za to, že je kulturní rozmanitost základem mezikulturního dialogu, udržitelného rozvoje a míru.

Dokumenty ke stažení:

message-irina-bokova-world-day-for-cultural-diversity-en

message-irina-bokova-world-day-for-cultural-diversity-fr