Studentská konference „Ostrava v neklidném XX. století“

Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě uspořádalo ve dnech 15. a 16. listopadu 2017 již XIV. dvoudenní středoškolskou studentskou konferenci, která byla letos zakomponována do oslav 750. výročí první zmínky o Ostravě. Konference byla věnována památce významných osobností, se kterými škola celá léta spolupracovala: historikovi prof. M. Borákovi a ředitelce Archivu města Ostravy dr. B. Przybylové. Konference nabídla studentům a učitelům pěti ostravských gymnázií pestrý program zaměřený na různé přístupy a metody práce: historické zamyšlení, pracovní dílny a především prostor pro otevřenou diskusi. Více informací o konferenci lze nalézt na webových stránkách http://www.gyohavl.cz/clanek/studentska-konference-ostrava-v-neklidnem-xx-stoleti/.