Studentská konference o životních volbách ve zlomových okamžicích dějin 20. století

Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě – Porubě uspořádalo ve dnech 1.- 2. 12. 2016 již XIII. dvoudenní středoškolskou studentskou konferenci, která nabídla reflexi minulosti ale také zamyšlení nad aktuálními výzvami současnosti. Akci spoluorganizoval spolek PANT s podporou ministerstva školství. Dvoudenní studentská konference byla jednou z aktivit projektu Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století, který je financován z dotace MŠMT pro rok 2016. Akce se konla jako jeden z projektů Gymnázia Olgy Havlové v rámci sítě ASP UNESCO ČR. Více informací lze nalézt na webové stránce školy: http://www.gyohavl.cz/kalendar-akci/akce/studentska-konference-o-zivotnich-volbach-ve-zlomovych-okamzicich-dejin-20-stoleti/?id_akce=3318.